Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen:
"Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld."

Het bovenstaande bedenkt GMG muziekscholen niet zelf maar komt uit onderzoek gedaan door de duitse prof. H.G. Bastian. Hij heeft van 1992 tot 1997 onderzoek gedaan naar het effect van muziekonderwijs bij Kinderen op basisscholen in Berlijn en kwam tot deze conclusie.

Sinds april 2013 verzorgen wij muziekonderwijs bij basisscholen.
Wij zijn een groep van docenten die veel ervaring hebben in musiceren, lesgeven aan kinderen en het werken met groepen.Toen wij in 2013 besloten om een muziekschool op te richten in de gemeente Menterwolde kwamen we erachter dat muziek op het overgrote deel van de basisscholen geen enkele rol van betekenis speelt. Wij vonden het van belang om muziek terug te brengen in het basisonderwijs en zijn daar sindsdien met veel plezier voor aan het werk. Inmiddels is het werkgebied dan ook uitgebreid tot ver buiten deze gemeente.

De lessen krijgen vorm in overleg met leerkrachten waarbij muziek op praktische en toegankelijke wijze wordt benaderd.
Wij vinden het van belang om, als dat kan, de lesperiodes af te sluiten met een presentatie.

In de meeste gevallen gebruiken we geen vaststaande methodes maar willen we de lessen zo praktisch mogelijk maken met gebruik van diverse instrumenten.
 


 

 

 

Starterswerkplaats in de klas

Vanaf dit seizoen is het zo ver!
De langverwachte muzieklessen voor de groepen 5-6 en 7-8 van CBS De Wegwijzer in Slochteren zijn van start gegaan.
GMG Muziekscholen zal deze lessen verzorgen en om de week de groepen in aanraking laten komen met muziek. Luisteren, zingen maar ook kennis maken met instrumenten en spelen in een band.
Samen met het team is er een route uitgestippeld zodat er op termijn (het doel is in het eerste seizoen al) verschillende instrumenten uitgeprobeerd kunnen worden.
GMG verzorgt naast deze lessen ook AMV en instrumentale lessen buiten schooltijd op CBS De Wegwijzer. Hier kunnen kinderen van alle basisscholen aan deelnemen. Inschrijven kan hier .
Dus vanaf dit jaar gaan de kinderen zingend naar school en komen zingend weer thuis!


Onze projecten tot nu toe:

A. Jaarcursussen
-Meerdere onderdelen per les. (luister, spel en speelgedeelte)
-kennismaken met allerlei instrumenten.
-muziekgeschiedenis en verschillende muziekculturen
-Een deel van de lessen wordt gereserveerd om te werken aan een presentatie.
-kinderen die een instrument kunnen spelen presenteren zich in de klas.
-schoolband


B. Middellange cursussen (8 tot 16 weken)
-Delen van de lesinhouden bij jaarcursusen
-Een project met een grote presentatie (musical, opzetten van een bandje, koor of een mix hiervan in kleinere groepen)
-Het muzikaal uitwerken van onderwerpen die op school spelen(pesten, afscheid van groep 8 etc)
-schoolband

 

 

 


C. Workshops/korte cursussen(3 tot 8 weken)
-Slagwerk cursus
-Koorwerkplaats
-rapworkshop
-zelf instrumenten maken
-zang en dans


Voor eventuele presentaties beschikken we over een professionele zanginstallatie die gehuurd kan worden.

 Workshop Hoe klinkt de klas.

Geschikt voor groep 3 t/m 6

Tijdsduur: 60 minuten

Samen met de kinderen doen we onderzoek hoe verschillende spullen in de klas (en spullen die wij meenemen) klinken. De materialen die we vinden worden gebruikt om een lied in te studeren

Kosten: € 65,--

Workshop Kennismaking instrumenten.

Hoe klinkt een trompet? Hoe speel ik op een drumstel? Staat een elektrische gitaar me goed?
In een les krijgen de kinderen uitleg over één instrument en krijgen de mogelijkheid om hierop te spelen.

Geschikt voor groep 3 t/m 8

Tijdsduur: 60 minuten

De instrumenten die wij onder andere aanbieden:
- gitaar
- keyboard
- trompet
- saxofoon
- dwarsfluit

kosten: € 65,--

Workshop Djembé.

Geschikt voor groep 3 t/m 8

tijdsduur: variabel

Het geeft een heerlijk gevoel om op djembés lekker stoom af te blazen en een gezamenlijke pres(en)tatie neer te zetten.

Kosten: afhankelijk van de tijdsduur

De kosten van alle workshops zijn inclusief huur van instrumenten en BTW. Exclusief reiskosten.

Kleintje GMG

GMG muziekscholen breidt haar aanbod uit met korte workshops van maximaal 2 uur.

Het gaat om activiteiten die leuk en leerzaam zijn en goed passen in bijvoorbeeld een feestdag op school of als extra activiteit bij een open dag.

De scholen waar we tot nu toe aan het werk zijn:

Obs De Uilenburcht – Beerta
Obs. De Woldstee – Slochteren
Obs W.A. Scholtenschool – Foxhol
Obs Theo Thijssenschool - Hoogezand
Cbs Het Galjoen - Hoogezand
Obs Driespan - Harkstede
Obs 't Heidemeer - Sappemeer
Obs De Tandem Zuidbroek
CBS De Wegwijzer, Slochteren
Margaretha Hardenbergschool, Veendam afdeling SO
Obs Europaschool, Muntendam
Obs Burg. Verkruisen, Muntendam
Cbs de Wegwijzer, Zuidbroek
Cbs De Parel, Muntendam
Cbs Lichtboei, Oostwold
Obs De Tandem, Zuidbroek
Obs De Mieden, Meeden
Obs Amerikaschool, Noordbroek
Obs De Springplank, Siddeburen
Eemsdelta College, Siddeburen
Obs De Oetkomst, Kolham
CBS Het Galjoen, Hoogezand